Versenyszabályzat, felelősségvállalási nyilatkozat és privacy policy

Az online áruházat csak a 18. életévüket betöltött személyek használhatják. Aki az online áruházba regisztrál és ott vásárol, megadja személyes adatait és hozzájárul ahhoz, hogy azokat RUNaway.hu az „Adatvédelmi nyilatkozatában” foglaltak szerint dolgozza fel. Az egyes termékekre vonatkozó visszatérési lehetőségek (azaz a nevezések átruházása és lemondására vonatkozó feltételek) mindig az adott esemény aloldalán vannak feltüntetve.

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldalunk Felhasználóira vonatkozó információk védelmét elsődleges fontosságúnak tartjuk és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy weboldalunk használatakor biztonságban érezhesd magad. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat személyes adataid, jogaid, illetve mi, mint adatkezelő, felelősségére vonatkozó szabályokat és azok terjedelmét ismerteti. Korszerű technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk a feldolgozott személyi adatok magas szintű védelmét és az illetéktelen hozzáférés megakadályozását. Adatkezelő: RUNaway Sportszervező Kft. Az adatfeldolgozás célja A RUNaway a weboldal használóinak személyes adatait a www.runaway.hu weboldalon (továbbiakban a „weboldal”) az online áruházzal kötött szerződések helyes teljesítésre céljára használja. Eszerint az adatokra elsősorban az alábbiak miatt van szükség: - regisztráció a weboldalon - szerződéskötés - pénzügyi rendezés - a Felhasználó jogainak érvényesítése (pl. szerződés visszavonása) Amennyiben hozzájárulsz ahhoz, hogy az új versenyekről és a speciális ajánlatokról tájékoztatást kapj, úgy a RUNaway az adatokat aszerint kezeli, hogy tájékoztatást kapj ezekről. Az adatokat jogunkban áll harmadik fél részére kiadni, de csak olyan partnereink részére, akiknek szükségük van erre az információra a versenyeink megrendezése során, így például időmérő rendszer üzemeltetése céljából, de nem adjuk ki reklámajánlatok céljára, kivéve, ha ezzel pl. ingyenes indulást biztosítunk az adott eseményen, de ezt mindig részletesen leírjuk az adott versenykiírásban.

Felelősségvállalási nyilatkozat

Kijelentem, hogy: a RUNaway által szervezett versenyen a saját felelősségemre veszek részt, nincsen olyan egészségügyi problémám, betegségem, mely a versenyen való részvételemet korlátozná vagy akadályozná. Kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok, az egészségügyi, fizikai és mentális állapotom a versenyen való részvételemet lehetővé teszi. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabályt és előírást betartom, azon sportemberhez méltó magatartással veszek részt, saját és sporttársaim testi épségét óvom. Elfogadom, hogy a verseny rendezői, bármely versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett károkért kártérítésre nem kötelezhetőek. Az adott versenyre vonatkozó speciális szabályozások a mindenkori weboldalon, az eseménynél vannak feltüntetve, a versenyen való induláskor ezeket automatikusan elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a verseny közterületen történik, ennek megfelelően valamennyi a közterület használatára vonatkozó jogszabályi előírást betartom (így különösen, de nem kizárólagosan KRESZ szabályainak betartása, szemetelés elkerülése stb.) Hozzájárulok, hogy minden a versenyen rólam készült fotó vagy videó anyagot, illetve képmást a RUNaway a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon és mértékben felhasználjon, illetve kezeljen, így különösen hozzájárulok a képmásom marketing célú, illetve biztonsági okokból történő archiválásához, rögzítéséhez és felhasználásához. Hozzájárulok, hogy a szervező a személyes adataimat a verseny lebonyolításához 3. fél részére átadja. Marketing célokra ezeket az adatokat nem használjuk fel (kivéve, amennyiben ezt külön feltüntetjük). Kijelentem, hogy nagykorú, cselekvőképes személy vagyok.